Rotacija okvira i razvoj pčelinjih zajednica

31.03.2017. 20:00

Pravovremene intervencije pčelara i redovite provjere pčelinjaka mogu imati presudan značaj za proljetni razvoj pčelinjih zajednica i ukupno iskorištenje pčelarske sezone.

Kakva je zajednica?

Pri pregledu košnice utvrđuje se jačina svake zajednice, kvaliteta i količina legla te zdravstveno stanje pčela i legla. Ako se pronađu uginule pčela, potrebno je uzorke laboratorijski ispitati i odrediti je li mogući uzrok ugibanja neka bolest. Pronađu li se jake zajednice bez matice potrebno je dodati matice, a slabe se zajednice pripajaju srednje jakim.

Leglo je zdravo ako je kompaktno i liči na jedinstvenu ploču s poklopcima svježe boje, dok bolesno leglo ima tamnu boju, može biti išarano i ispupčeno, a može imati i neugodan miris. Ako je izmiješano poklopljeno i nepoklopljeno leglo može se sumnjati na lošu kvalitetu matice i neispravnost legla. Ako je leglo raštrkano i nekompaktno to je znak da je matica stara i loša. Takve matice se zamjenjuju mladim i zdravim maticama.

Kako bi se potaknuo bolji razvoj pčela, okreću se okviri, pri čemu okviri s medom dolaze blizu leta košnice. Pregled se započinje sa sjeverne tj. hladne strane košnice gdje obično u ovo doba nema pčela. Ako na krajnjem okviru ima meda a okvir je još ljetos ili jesenas bio crn, star, potrebno je površinu s medom izgrebati vilicom kako bi otklopili saće.

Otklopljeni med pčele će prenijeti u zonu legla čime se stvara privid povećanog unosa nektara što maticu stimulira na intenzivnije polaganje jaja.

Postavljanje okvira

Prvo se stavljaju okviri s hranom, zatim okviri s leglom te ponovno okviri s hranom. U pravilu je leglo u prvoj polovini okvira prema letu a iza legla, na istim okvirima, ima još poklopljenog meda. U leglu s deset okvira okrećemo svaki drugi okvir čime je stvorena situacija da se med nalazi u zoni legla. Pčele će ga ubrzano razmještati gdje im odgovara što stvara privid unosa nektara pa matica intenzivnije polaže jaja. Također se matici oslobađa prostor za širenje legla po cijeloj površini okvira. Takav pothvat se može izvoditi samo s brojčano jakim zajednicama kod kojih leglo zauzima površinu veću od polovine okvira po vertikali. Okretanjem okvira brojčano slabih zajednica postoji opasnost da leglo ozebe u slučaju velikog pada temperature, jer nema dovoljno pčela da pokriju i griju takvo leglo. Okvir na kojem je matica tek počela leći jaja staviti u sredinu košnice kako bi se ubrzao rast legla.

Sva zapažanja o stanju u košnicama potrebno je evidentirati, jer će ti podaci dobro doći pri daljnjem praćenju pčelinjih zajednica.

Kako to sve izgleda u praksi, objašnjava nam pčelar Mensur Avdihodzic u svom youtube videu.